Onze website in het Nederlands bekijken View our website in English

Stethoscoop Wie zijn wij

Praktijk

T. Verbeek van Buuren, arts-praktijkmanager

Mijn naam is Tjitte Verbeek van Buuren. In huisartsenpraktijk Van Willigen zorgde ik lange tijd voor de medische en financiële administratie. Tegenwoordig houd ik me bezig met praktijk-management. Hieronder valt onder andere het coördineren van de kwaliteitsprocedures, het opstellen van de protocollen en het bijhouden van de website. Regelmatig hebben we werkoverleg en bespreken we de protcollen in de praktijk. In het kader van de NPA (NHG Praktijkaccreditatie) stel ik jaarlijks documenten op ter controle voor de (her)registratie.

Tenslotte verricht ik als keuringsarts rijbewijskeuringen voor het CBR, buiten kantooruren. Dit doe ik zowel voor patiënten van onze eigen praktijk al daarbuiten.

Zoals mijn voornaam u wellicht al deed vermoeden, ben ik van Friese komaf. Geboren ben ik in het kleine dorpje Warns en getogen in Wommels. Na het afronden van het gymnasium te Sneek ben ik voor de studie Geneeskunde naar Groningen verhuisd. Tijdens de eerste jaren van mijn studie heb ik me veel beziggehouden met het medezeggenschap binnen de medische faculteit. Zowel klein- (jaarvertegenwoordiging) als grootschalig (onderzoeks- & onderwijsraad) deed ik dat met veel plezier. Ook onderwijs vind ik leuk om mij mee bezig te houden: naast het krijgen van colleges gaf ik zelf les aan jongerejaars studenten. Hiernaast heb ik promotieonderzoek gedaan naar de gevolgen van psychische stress tijdens de zwangerschap op het kind.

Naast mijn werk in de Groninger huisartsenpraktijk ben ik als arts in opleiding tot huisarts (haio) werkzaam in praktijk De Venen te Stadskanaal. Ook doe ik post-doc onderzoek in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

In 2016 ben ik getrouwd en mijn vrouw Lianne is net als ik arts in opleiding tot huisarts, maar dan in een praktijk in het Friese Garyp.

.